lördag 28 augusti 2010

Q To the D to the E

Thus sayeth the allmighty creature on the earth

lördag 28 mars 2009

essesnsen är förkropsligad, ett panakea har skapats

Drum drum didum här kommer er välsignenlse, panakea åt alla.
bla vbla blllllaaaaa